மருந்து இல்லாமல் வலி நீக்கும் மருத்துவம் http://www.maalaimalar.com/health/generalmedicine/2019/09/09130237/1260391/pisiyo-therapy-treatme...